Персонален треньор Никола Гюлеметов - ДИПЛОМИ И СEРТИФИКАТИ

 

От 1991 до 1993 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация Филиал ‘Уилсдън колидж’ - London

• Основни предмети/застъпени професионални умения Финанси , Реклама , Маркетинг ,Счетоводсво , Мърчандайзинг , Пъблик рилейшънс

• Наименование на придобитата квалификация ОФИС МЕНИДЖЪР

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър

 

От 1996 до2001 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация ТУ - София

• Основни предмети/застъпени професионални умения Електротехника , електроенергетика ,електрообзавеждане , електрически транспорт.

• Наименование на придобитата квалификация електроинженер

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистър

 

От 19.02.2004 до 04.03.2004 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация НСА - София

• Основни предмети/застъпени професионални умения Анатомия , Физиология , Спортна медицина , Психология , Културизъм и фитнес

• Наименование на придобитата квалификация Обществен инструктор по културизъм и фитнес-културизъм

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Слетдипломна квалификация

 

От 01.10.2007 до 16.10.2008 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация C.O.R.F.I.T - USA

• Основни предмети/застъпени професионални умения Анатомия , Физиология , Биохомия , Спортна медицина , Психология ,Биомеханика , Хранене , Диетология , Хранителни добавки , Културизъм и фитнес

• Наименование на придобитата квалификация Personal Trainer , Performance Nutrition , Biomechanical Analysis

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Master – Level Teaching

 

От 06.01.2009 до 26.01.2010 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация I . S . S . A - USA

• Основни предмети/застъпени професионални умения Индивидуални хранителни режими за професионални спортисти и състезатели. Индивидуални тренировъчни програми професионални спортисти и състезатели.

• Наименование на придобитата квалификация Fitnes Trainer

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) PROFESIONAL

 

От 01.06.2009 до 14.06.2009 г.

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация БЧК - Пазарджик

• Основни предмети/застъпени професионални умения Оказване на първа помощ

• Наименование на придобитата квалификация First Aid – първа помощ Лични умения и компетенции Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

s5
s5
s3
s3
s11
s11
s4
s4
s6
s6
s9
s9
s10
s10
s12
s12
s1
s1
s2
s2